Historia

Maria Curie SkłodowskaOdkrycie radu przez naszą rodaczkę Marię Skłodowską - Curie w 1898 r. dało początek nowoczesnej onkologii. W Warszawie z inicjatywy uczonej został uruchomiony Instytut Radowy.

W 1906 r. powstał Polski Komitet Zwalczania Raka. Uzupełnieniem jego działalności było powstanie "Koła Pań", którego członkinie niosły pomoc ludziom chorym na raka. "Koło Pań" uruchomiło telefon zaufania. Polski Komitet Zwalczania Raka działał do 1.09.1939 roku, do wybuchu II wojny światowej. Po zakończeniu wojny nie było warunków na reaktywowanie Komitetu, dopiero w 1984 r. powstał Obywatelski Komitet Zwalczania Raka przy Centrum Onkologii Instytutu Radowego w Warszawie.

Do Komitetu weszły dwie panie po amputacji piersi z powodu RAKA PIERSI. To ugruntowało ideę objęcia opieką kobiet po leczeniu nowotworów piersi.

Inspiracją do powstania klubów kobiet wyleczonych i aktualnie leczonych był ruch "Reach to Recovery" działający w USA od 1953 r. Twórczyni tego ruchu Teresa Lasser przeszła leczenie RAKA PIERSI. Dostrzegając konieczność uzupełnienia działalności medycznych przez wolontariuszy, powoływała do życia grupy wsparcia psychicznego.

Pierwszy klub kobiet po mastektomii - chirurgicznym leczeniu raka piersi, czyli usunięciu piersi, powstał w Warszawie w 1987 r. i działał pod patronatem Obywatelskiego Komitety Zwalczania Raka.

Amazonki to w starożytności waleczne kobiety, które obcinały sobie pierś, aby łatwiej i skuteczniej naciągnąć cięciwę łuku w czasie walki z wrogami państwa.

Współczesne Amazonki walczą z jednym z największych wrogów ludzkości - RAKIEM.

Świętokrzyski Klub AmazonkiSymbolem Klubu jest łuk Amazonek, którego strzała zakończona jest sercem, ponieważ swą działalnością niosą serce i pomoc kobietom tej pomocy potrzebującym.

W Kielcach w roku 1988 zaczął działać klub osób dotkniętych chorobą onkologiczną - "Amicus", który w 1993 r. przekształcił się w Klub "Amazonka".

Przez 10 lat istnienia Klub działał pod auspicjami Świętokrzyskiego Obywatelskiego Komitetu Zwalczania Raka. Wraz z rejestracją zmienił nazwę na Świętokrzyski Klub "Amazonki".